การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
"World Solar Challenge 2015" ทีมแรกและทีมเดียวของประเทศไทยก้าวไกลถึงออสเตรเลีย
อบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตกและการทำเครื่องดื่มผสม cocktail
Welcome Vivek College Bijnor, India เข้าเยี่ยมชมกิจการ หลักสูตรฯ การเรียนการสอนและบรรยากาศของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ประจำปี 2558
Signing The Memorandum of Understanding between Moscow Region State University and Siam Technology College
Canon Break Through @ STC
การสอบวัดระดับภาษาเกาหลีครั้งที่ 18 EPS TOPIK
นักศึกษาคณะเทคโนฯได้เข้าเยี่ยมชม อาคารอนุรักษ์พลังงาน เฉลิมพระเกียรติ
STC GAMES ครั้งที่ 4
STC GAME 2015
งานแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
การประชุมผู้ลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปริญญาตรี
แขกท่านอธิการบดีกิตติคุณและอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมสถาบันศรีศักดิ์ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
STCUBI รายงานผล คณะ สกอ.
ศึกษาดูงานที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และสถาบันรหัสสากล
อัคนี 1 มหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015
สภาฯ วทส.ผ่าน เปิดเรียนเทอมต้น หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
ท่านอธิการบดี พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เทคโนฯสยามมอบ87ทุนเรียนป.ตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่าน
งานสัมมนาทิศทางการตลาดในปีแพะทอง
เปิดตัวหนังสือ "บ้านนี้มีลูก"
ดูงานภาคธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน "หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)"
นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยและทิศทางการเข้าสู่ AEC
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์
เสวนาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สัมมนาวิชาการ ทิศทางการศึกษาของเด็กไทย
มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยและทิศทางการเข้าสู่ AEC
อยู่อย่างไรให้สุขีปีแพะทอง
"สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม" วันเด็กประจำปี 2558
3K short Film Awards#1
OPEN HOUSE(@Day)
Theory and Practice in eLearning2014 and Future
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
อาหารไทยจะไปAEC
บริการซ่อมรถยกตำรวจ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น" อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเตาหุงต้มและผลิตไฟฟ้า"
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานร่วมแสดงผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลีใต้