กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ประจำปี 2558
Signing The Memorandum of Understanding between Moscow Region State University and Siam Technology College
Canon Break Through @ STC
พิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.นิทัศน์ กฤษณจินดา คณบดีคณะเทคโนโลยี (ด้วยรักและอาลัยยิ่ง)
การสอบวัดระดับภาษาเกาหลีครั้งที่ 18 EPS TOPIK
นักศึกษาคณะเทคโนฯได้เข้าเยี่ยมชม อาคารอนุรักษ์พลังงาน เฉลิมพระเกียรติ
STC GAMES ครั้งที่ 4
STC GAME 2015
งานแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
การประชุมผู้ลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปริญญาตรี
แขกท่านอธิการบดีกิตติคุณและอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมสถาบันศรีศักดิ์ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
STCUBI รายงานผล คณะ สกอ.
ศึกษาดูงานที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และสถาบันรหัสสากล
อัคนี 1 มหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015
สภาฯ วทส.ผ่าน เปิดเรียนเทอมต้น หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
ท่านอธิการบดี พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เทคโนฯสยามมอบ87ทุนเรียนป.ตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่าน
งานสัมมนาทิศทางการตลาดในปีแพะทอง
เปิดตัวหนังสือ "บ้านนี้มีลูก"
ดูงานภาคธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน "หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)"
นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยและทิศทางการเข้าสู่ AEC
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์
เสวนาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สัมมนาวิชาการ ทิศทางการศึกษาของเด็กไทย
มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยและทิศทางการเข้าสู่ AEC
อยู่อย่างไรให้สุขีปีแพะทอง
"สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม" วันเด็กประจำปี 2558
สัมมนาบุคลาการและทัศนศึกษานอกสถานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
3K short Film Awards#1
OPEN HOUSE(@Day)
Theory and Practice in eLearning2014 and Future
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
พิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมอิหร่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วทส.เยี่ยมชมห้องส่งรายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้
อาหารไทยจะไปAEC
เกาหลีใต้กับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความเป็นเลิศ
นมัสการพระเทพเมธี
Bus&Truck 14 ไบเทคบางนา
สยามเทคโนโลยีพุทธประทีป ประเภทสวยงาม
โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง
บริการซ่อมรถยกตำรวจ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น" อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเตาหุงต้มและผลิตไฟฟ้า"
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานร่วมแสดงผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลีใต้