วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
อบรมเชิงวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ท่านอธิการบดีมอบเสื้อทีมและร่วมรับประทานอาหารกับทีม "STC1"
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 2558
เยี่ยมชมการบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
ต้อนรับเอกอัคราชฑูตอิสราเอล และอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
H.E. Mr.Simon Roded Ambassador of the State of Israel to Thailand
พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา2558
STC เข้าร่วมแข่งขัน WRO 2015
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เดินหน้าสานความร่วมมือกับ Aviation Competence Center ( ACC)
วันรำลึกผู้ก่อตั้ง ปี 2558 " ดร.ณรงค์ มงคลวนิช "
พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”
ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ได้จัดการประชุมภาคีเครือข่ายฯ เป็นครั้งที่ 4
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ทีมรถพลังงานแสงอาทิตย์ทดสอบ STC1 ที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการ world solar challenge 2015
เยี่ยมชม โรงงานผลิต อิชิตัน เพื่อศึกษากระบวนการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นมาตรฐาน(Question-Based Learning QBL)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แห่เทียนพรรษา
อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเทธ์รานและเอกอัครราชฑูตอิหร่านเยี่ยมชมวิทยาลัย
MOU Memorandum of Intent for Academic Collaboration between Siam Technology College and Fort Hays State University
สัมภาษณ์พิเศษ โครงการ World Solar Challenge 2015
คนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC โดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
“STC-1” สู้ในสนามแข่ง World Solar Challenge
เรียนรู้นอกสถานที่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
"การได้เรียนรู้ในหลักสูตร TMA-MDP เป็นมิติใหม่ในการพัฒนาผู้บริหาร " พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ลงนาม MOU บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สานสัมพันธ์ นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ผู้บริหารจาก สปปลาว และ ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
First Announcement Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress Interdisciplinary Approach for Research and Development
เรียนรู้จริงจากมืออาชีพ ณ สถานที่จริง รายการ "สดใหม่ไทยแลนด์" และรายการ "คนดังนั่งเคลียร์"
Mr.Pornphisud Mongkhonvanit, President of Siam Technology College, was interviewed by Thailand Today
การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
Signing The Memorandum of Understanding between Moscow Region State University and Siam Technology College
Canon Break Through @ STC
การสอบวัดระดับภาษาเกาหลีครั้งที่ 18 EPS TOPIK
STC GAMES ครั้งที่ 4
งานแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
การประชุมผู้ลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปริญญาตรี
อัคนี 1 มหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015
เทคโนฯสยามมอบ87ทุนเรียนป.ตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่าน
มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยและทิศทางการเข้าสู่ AEC
บริการซ่อมรถยกตำรวจ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น" อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเตาหุงต้มและผลิตไฟฟ้า"