วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แห่เทียนพรรษา
อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเทธ์รานและเอกอัครราชฑูตอิหร่านเยี่ยมชมวิทยาลัย
MOU Memorandum of Intent for Academic Collaboration between Siam Technology College and Fort Hays State University
สัมภาษณ์พิเศษ โครงการ World Solar Challenge 2015
คนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC โดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
พิธีหล่อเทียนพรรษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
“STC-1” สู้ในสนามแข่ง World Solar Challenge
เรียนรู้นอกสถานที่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
อบรมเชิงปฎิบัติการ " Professional Development for Faculty Staff "
"การได้เรียนรู้ในหลักสูตร TMA-MDP เป็นมิติใหม่ในการพัฒนาผู้บริหาร " พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประชุมวิชาการ และ งานเปิดตัวรถพลังงาน SOLAR CAR STC-1
ลงนาม MOU บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นายรักษา สุทิน ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สานสัมพันธ์ นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ผู้บริหารจาก สปปลาว และ ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
First Announcement Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress Interdisciplinary Approach for Research and Development
เรียนรู้จริงจากมืออาชีพ ณ สถานที่จริง รายการ "สดใหม่ไทยแลนด์" และรายการ "คนดังนั่งเคลียร์"
ประชุม คณะกรรมการ เครือข่าย C-IQA ครั้งที่2/2558
Mr.Pornphisud Mongkhonvanit, President of Siam Technology College, was interviewed by Thailand Today
การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
"World Solar Challenge 2015" ทีมแรกและทีมเดียวของประเทศไทยก้าวไกลถึงออสเตรเลีย
อบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตกและการทำเครื่องดื่มผสม cocktail
Welcome Vivek College Bijnor, India เข้าเยี่ยมชมกิจการ หลักสูตรฯ การเรียนการสอนและบรรยากาศของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ประจำปี 2558
Signing The Memorandum of Understanding between Moscow Region State University and Siam Technology College
Canon Break Through @ STC
การสอบวัดระดับภาษาเกาหลีครั้งที่ 18 EPS TOPIK
นักศึกษาคณะเทคโนฯได้เข้าเยี่ยมชม อาคารอนุรักษ์พลังงาน เฉลิมพระเกียรติ
STC GAMES ครั้งที่ 4
STC GAME 2015
งานแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
การประชุมผู้ลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปริญญาตรี
แขกท่านอธิการบดีกิตติคุณและอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมสถาบันศรีศักดิ์ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
STCUBI รายงานผล คณะ สกอ.
ศึกษาดูงานที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และสถาบันรหัสสากล
อัคนี 1 มหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015
สภาฯ วทส.ผ่าน เปิดเรียนเทอมต้น หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
ท่านอธิการบดี พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เทคโนฯสยามมอบ87ทุนเรียนป.ตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่าน
งานสัมมนาทิศทางการตลาดในปีแพะทอง
เปิดตัวหนังสือ "บ้านนี้มีลูก"
ดูงานภาคธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน "หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)"
นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยและทิศทางการเข้าสู่ AEC
อาหารไทยจะไปAEC
บริการซ่อมรถยกตำรวจ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น" อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเตาหุงต้มและผลิตไฟฟ้า"
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานร่วมแสดงผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลีใต้