อัคนี 1 มหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2858 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาวิศวกรรมพลังงาน ได้นาผลงาน อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเตาหุงต้มครัวเรือนและผลิตกระแสไฟฟ้า อัคนี1 ไปแสดงที่งาน มหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5-6 จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้นานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโลจิสติกส์ และสาขาวิศวกรรมพลังงาน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย (ขอบคุณภาพถ่ายจาก 3V Siam)

สภาฯ วทส.ผ่าน เปิดเรียนเทอมต้น หลักสูตรการซ่อมบำร...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรด้านการบิน โดยนำร่องด้วยสาขาวิชาซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ทั้งนี้มีความพร้อมด้านสถานที่ ที่อ.โพธารามจังหวัดราชบุรี ..

ท่านอธิการบดี พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลั...

ช่วงบ่ายของวันที่18 ก.พ 58 ท่านอธิการบดี พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการกับทางสถานี NNT สำนักข่าวแห่งชาติ 

เทคโนฯสยามมอบ87ทุนเรียนป.ตรี
คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้ที่เรียนในหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนในภาคปกติ ดร.เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ รักษาการหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์... 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ได้กำหนดจะจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่าน ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 25568 เวลา 14.00-17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่และศูนย์อิหร่านศึกษาและภาษาเปอร์เซีย ชั้น 4- 5... 
งานสัมมนาทิศทางการตลาดในปีแพะทอง
งานสัมนาทิศทางการตลาดในปีแพะทอง งานสัมนาทิศทางการตลาดในปีแพะทอง จัดโดยคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  และภายในงานยังมีกิจกรรมนักศึกษาออกบูธขายของ กันอย่างมากมาย ณ ลานนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
เปิดตัวหนังสือ "บ้านนี้มีลูก"
ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมเปิดตัวหนังสือ "บ้านนี้มีลูก" พ.ต.อ.สามารถ ตู้จินดา ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “บ้านนี้มีลูก” 
หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้อง Auditorium ชั้น 5 รายได้ส่วนหนึ่งมอบมูลนิธิเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ พูดคุยวันสบายๆ สไตล์ องอาจ คล้ามไพบูลย์ พร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และ ธีระ ธัญญะอนันต์ผล
 
อาทิตย์ที่ 8 ก.พ. เวลา 14:00 น.  
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับท่านจีรวรรณ บุญเพิ่...

กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์  จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... 

ดูงานภาคธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน "หอภาพยนตร์ (องค์กา...
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภาคธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสู่วิชาชีพในยุคดิจิทัลณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีคุณพุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู นักวิชาการภาพยนตร์ และทีมงานหอภาพยนตร์ให้การต้อนรับพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมภายในหอภาพยนตร์เป็นอย่างดี 
 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 16.00น.  
นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)...

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง อบรมเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะจำลอง
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 – 17.30 น. ณ ห้อง Seminar 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะจำลอง (Simulation) หลักสูตรนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) วิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยและทิศทางการเข้าสู่ AEC

การสัมนาเรื่อง "มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยและทิศทางการเข้าสู่ AEC" บรรยายโดย ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ ห้องสัมนาใหญ่ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยท่านอาจารย์ ธัชทอง วิริยะเวชกุล เป็นประธานเปิดการสัมนา ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาคณะบัญชี,บุคคลภายนอก,บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิต...

คณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาสื่อดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้บริการระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ "สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์" ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อ "มาตราฐานอาชีพและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาไอซีที" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. และบรรยายในหัวข้อ "ประโยชน์ของคุณวุฒิวิชาชีพสาขาไอซีทีต่อกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมไอซีที" โดยอาจารย์พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ รองประธาน (ฝ่ายแรงงาน) สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT) นอกจากนั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง "การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินเพื่อขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ" แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 : สาขา Software & Applications กลุ่มที่ 2 : สาขา Animation ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารงานพัฒนาทรพัยากรบุคคล ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะ นักศึกษา และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าทดสอบประมาณ 3,000 บาท และค่าใบรับรองคุณวุฒิ 350 บาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 - 17.00 น.

เสวนาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

    วันพุธที่28 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.00 จุฬาลงกรณ์ มหวิทยาลัย เสวนาวิชาการเรื่อง Opportunities and Challenges of French Investment in thailand (ภาคภาษาอังกฤษ)

สัมมนาวิชาการ ทิศทางการศึกษาของเด็กไทย

 โขงเจียม ภูผาแก่ง หินงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย 

มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยและทิศทางการเข้าสู่ AEC

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดอบรมประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ "มาตรฐานรายงานทางการเงินไทยและทิศทางการเข้าสู่ AEC" บรรยายโดย ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

อยู่อย่างไรให้สุขีปีแพะทอง
โครงการสุขภาพดีกับ STC และ Ze-Oil โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เรื่อง "อยู่อย่างไรให้สุขีปีแพะทอง"วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2557 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
"สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม" วันเด็กประจำปี ...
โครงการ "สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม" Updated on Saturday ท้องฟ้าแจ่มใสต้อนรับ วันเด็กประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 ช่วงเวลา 07.30-12.00น. 
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ถือโอกาสดีๆแบบนี้ ยกขบวนมาจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆชุมชนวัดดีดวด เพื่อสร้างรอยยิ้ม มอบความสุขจัดเต็มความสนุก เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้กับน้องๆในปีนี้ "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" : คำขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ.2558 
สัมมนาบุคลาการและทัศนศึกษานอกสถานที่ วิทยาลัยเทคโน...

ประจำปีการศึกษา 2557 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ (Balios Resort Khaoyai) เมื่อ 22 ธ.ค. 57 - 24 ธ.ค. 57 

3K short Film Awards#1

งานประกาศผลรางวัล3K

OPEN HOUSE(@Day)

เปิดบ้านท่าพระ ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา พบกับกิจกรรมและการแสดง/ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของแต่ละคณะ/สาขาที่ผ่านมา

Theory and Practice in eLearning2014 and Future
    The Eleventh International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society  "Theory and Practice in eLearning2014 and Future" Srisakdi Charmonman Institute of eLearning, Siam Technology College 46 Jaransanitwong Road, Wat Thapra, Bangkok Yai, Bangkok, 10600, Thailand 
12-13 December 2014  
Siam Technology College,Thailand 
พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทส...

อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวถวายพระพรวันพ่อ เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ครบรอบ ๘๗ พรรษา มหาราชา

 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
งานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกับสมาคมส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีนโครงการจัดหานักศึกษาจากต่างประเทศสำหรับการอบรมหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุกิจ 
พิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมอิหร่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ณ ห้องศูนย์วัฒนธรรมอิหร่าน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
วทส.เยี่ยมชมห้องส่งรายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้

คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมการถ่ายทอดรายการข่าวยอดนิยม “เรื่องเล่าเช้านี้” ช่อง 3 

อาหารไทยจะไปAEC

ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์โครงการสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่อาหารไทยสู่ AEC" 

เกาหลีใต้กับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความเป็นเลิศ

งานสัมนา "เกาหลีใต้กับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความเป็นเลิศ"บรรยากาศภายในงานสัมนาในหัวข้อ" เกาหลีใต้ กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สู่ความเป็นเลิศ "วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2557
พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( รหัสสนามสอบที่ 136003 ) 12 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
นมัสการพระเทพเมธี

พันตำรวจเอกสามารถ ตู้จินดา (ที่สองจากซ้าย) ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา เข้านมัสการพร้อมร่วมยินดีในวาระพิเศษของวงการพระพุทธศาสนาในประเทศ พระเทพเมธี(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) ... 

Bus&Truck 14 ไบเทคบางนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับบริษัทรอยัลสกายเวย์  ออกบูธเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่งาน " Bus&Truck'14 " ณ ฮอล 106 ไบเทคบางนา 
ลอยกระทง วิถีไทยพัฒนา

คณะกรรมการสตรีและวัฒนธรรมหอการค้าไทย ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงาน ลอยกระทง วิถีไทยพัฒนา ณ บ้านสวนริมน้ำ จังหวัด อยุธยา เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00น. - 21.00น. ที่ผ่านมา

สยามเทคโนโลยีพุทธประทีป ประเภทสวยงาม
งานลอยกระทง ประจำปี 2557 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ได้รับเชิญร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุตามธรรมชาติ ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557  โดยได้รางวัลกระทงประเภทสวยงาม ณ อยุธยาบ้านสวนริมน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดูงาน ช่อง7 " รายการคันปาก "

สาขาสื่อดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 17 - 10 - 2557 นำนักศึกษา ไปชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ " คันปาก " ที่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (หมอชิต)

โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสในสังคม หัวข้อ “โตไปไม่โกง “  ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการนำหัวข้อบรรยาย”บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง”

บริการซ่อมรถยกตำรวจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ส่งมอบรถยกที่สนับสนุนการซ่อมบำรุงดูแลสภาพจนสามารถใช้งานให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยพ.ต.อ.สามารถ ตู้จินดา(ที่สามจากซ้าย)... 
 
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น" อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเตาหุง...

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้น" อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเตาหุงต้มและผลิตไฟฟ้า" เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ได้ถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ก่อนที่จะประกาศผลให้ทราบในปลายเดือน ตุลาคม 2557 นี้ 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานร่วมแสดงผลงานทางวิชาการในระ...
ดร. ฐกฤต ปานขลิบ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และ อาจารย์โกศาสตร์ ทวิชศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติในงาน International Symposium on the Fusion Technologies 2014 (ISFT2014) ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดย ดร. ฐกฤต นำเสนอในหัวข้อ “Potential of Agricultural Residues for Small Biomass Power Generation in Thailand”