อัลบั้มกิจกรรมของวิทยาลัย
 
alt

โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับ...
[2014-06-19]

 
alt

รายงานตัวเรียนปรับพื้นฐานก่อนการเ...
[2014-06-11]

 
alt

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล...
[2014-05-24]

 
alt

The First International Conference on Quality of Management and Innovation Siam Technology College 1...
[2014-05-14]

 
alt

วันซ้อมใหญ่ พิธีประทานปริญญาบัตรแก...
[2014-05-10]

 
alt

สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเทณีสงกรานต์ ...
[2014-04-10]

 
alt

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการบ...
[2014-04-10]

 
alt

CEE IT How to be ...
[2014-03-04]

 
alt

ภาพจัดงานวัฒนธรรมอิหร่าน หัวข้อ " หน...
[2014-02-05]

 
alt

ภาพสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อ...
[2014-02-05]

 
alt

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เจ้าภาพบำเพ...
[2014-01-31]

 
alt

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ...
[2013-12-12]

 
alt

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาว...
[2013-12-04]

 
alt

ประมวลภาพการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "IT an...
[2013-11-14]

 
alt

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดสัมมนาบุค...
[2013-10-19]

 
alt

สมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติ IEEE,ACM,ISOC สาขา...
[2013-10-01]

 
alt

UBI แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ ...
[2013-10-01]

 
alt

การประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ...
[2013-10-01]

 
alt

อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ Workshops portraits pretty...
[2013-09-03]

 
alt

วทส. สานสัมพันธ์ สร้างขวัญกำลังใจให...
[2013-09-03]

 
alt

ประมวลภาพรำลึกถึงอาจารย์ ดร.ณรงค์ ม...
[2013-08-17]

 
alt

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ว...
[2013-08-16]

 
alt

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยค...
[2013-08-13]

 
alt

นักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศ...
[2013-06-05]

 
alt

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบ...
[2013-05-16]

 
alt

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ท่านอาจ...
[2013-04-05]

 
alt

คณะผู้บริหารนำโดยท่านอาจารย์ พรพิ...
[2013-04-05]

 
alt

ประมวลภาพพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผ...
[2013-03-02]

 
alt

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติก...
[2013-03-02]

 
alt

OPEN HOUSE(@Day) เปิดบ้านท่าพระ ในวันพุธที่ 30 ม...
[2013-01-31]

 
alt

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวโลจิส...
[2013-01-31]

 
alt

ประมวลภาพ The Ninth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Soci...
[2012-12-20]

 
alt

ประมวลภาพโครงการออกค่ายธรรมศึกษาเ...
[2012-11-13]

 
alt

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จั...
[2012-11-03]

 
alt

วทส.จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "กา...
[2012-11-03]

 
alt

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรวิ...
[2012-10-31]

 
alt

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา (...
[2012-09-07]

 
alt

ประมวลภาพพิธีรำลึกถึง "อาจารย์ ดร.ณร...
[2012-08-15]

 
alt

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วิทยาลัยเ...
[2012-08-11]

 
alt

เสวนาหัวข้อ รู้จักรัก เข้าใจ LOVE วันอ...
[2012-07-17]