ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่องการหยุดการเรียนการสอนและปิดทำการในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗​ เนื่องจากการไฟฟ้าแจ้งงดจ่ายกระแสไฟรายละเอียดคลิก

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่องการหยุดการเรียนการสอนและปิดทำการในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗​ เนื่องจากการไฟฟ้าแจ้งงดจ่ายกระแสไฟรายละเอียดคลิก

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงเขตธบบุรี ที่ มท ๕๒๕๘/๓๒.๑๗๔/๒๕๕๗ เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 

ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงประกาศหยุดการเรียนการสอนและปิดทำการในวันดังกล่าว รายละเอียตามเอกสารแนบ 

อ่านต่อ »

นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ.,กรอ.ที่ประสงค์กู้ยืมปีการศึกษา 2557/1 ให้มายื่นกู้ในระบบได้ที่ห้อง กยศ.ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ.,กรอ.ที่ประสงค์กู้ยืมปีการศึกษา 2557/1 ให้มายื่นกู้ในระบบได้ที่ห้อง กยศ.ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ.,กรอ.
ที่ประสงค์กู้ยืมปีการศึกษา 2557/1 ให้มายื่นกู้ในระบบ
ได้ที่ห้อง กยศ.,กรอ. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 
 
*หมายเหตุ นักศึกษาที่มาติดต่อแต่งกายให้...

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หยุดการเรียนการสอนและปิดทำการ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หยุดการเรียนการสอนและปิดทำการ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557

เนื่องด้วยการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี เรื่อง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00น. ถึง เวลา 15.00น. บริเวณริมถนนจรัญสนิทวงค์ 
*** ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนและปิดทำการในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 จึงประกาศให้ทราบโดยท...

อ่านต่อ »

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติในกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเป็นห่วงความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษา จึงประกาศงดการเรียนการสอน 3 วันตั้งแต่ วันที่ 23-25 พฤษภาค...

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติในกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเป็นห่วงความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษา จึงประกาศงดการเรียนการสอน 3 วันตั้งแต่ วันที่ 23-25 พฤษภาค...

จากเหตุการณ์ไม่ปกติในกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเป็นห่วงความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงประก...

อ่านต่อ »

ประกาศเรื่อง ทรงรับเชิญเสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประกาศเรื่อง ทรงรับเชิญเสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิงด้านล่าง 

 

หมายเหตุ.   อ่านต่อ »

ประกาศเรื่อง พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (กำหนดการพิธีและการซ้อมนัดหมายต่างๆ)

ประกาศเรื่อง พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (กำหนดการพิธีและการซ้อมนัดหมายต่างๆ)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง 

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่องการ เลื่อนกำหนดการจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแต่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่องการ เลื่อนกำหนดการจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแต่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

           ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสร็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓...

อ่านต่อ »