ประกาศให้นักศึกษา ผู้กู้ กยศ.รายเก่าของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ประสงค์กู้ต่อในปีการศึกษา 2557 ให้ทำการยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ E-Studentloan

ประกาศให้นักศึกษา ผู้กู้ กยศ.รายเก่าของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ประสงค์กู้ต่อในปีการศึกษา 2557 ให้ทำการยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ E-Studentloan

 ได้ที่ห้อง กยศ.,กรอ. อาคาร 5 ชั้น 1ตั้งแต่บัดนี้ –2มีนาคม 2557 [ 8.00 – 16.00 น.ทุกวันทำการ ]----[ ใครมาก่อน ได้รับเงินกู้ก่อน ]

 

ประกาศอื่นๆของสำนักกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  อ่านต่อ »

ประกาศให้นักศึกษา ผู้กู้ กยศ.,กรอ. ที่จะจบปีการศึกษา 2556 ทุกคน หรือ นักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “ปัจฉิมนิเทศ กยศ.,กรอ.” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจ...

ประกาศให้นักศึกษา  ผู้กู้ กยศ.,กรอ. ที่จะจบปีการศึกษา 2556 ทุกคน หรือ นักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน  “ปัจฉิมนิเทศ  กยศ.,กรอ.” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจ...

 ณ ห้องสัมมนาใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4  เวลา 8.00 น. – 12.00 น.
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.siamtechu.net หรือที่บอร์ดประกาศ กยศ.,กรอ.
*** หมายเหตุ    - นักศึกษาทุกคนแต่งชุดนักศึกษา
  - ติดต่อสอบถาม...

อ่านต่อ »

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ....

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ....

 
เรื่อง   พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
 
                    ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่...

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.และ กรอ.รอบที่ 3 2556/2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.และ กรอ.รอบที่ 3 2556/2

นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อห้อง กยศ.,กรอ.รอบที่ 3 เพื่อเซ็นต์ยืนยันค่าเทอม 2556/2
สามารถดูรายชื่อได้ที่ บอร์ด กยศ.,กรอ. หรือ www.siamtechu.net
 

* หมายเหตุ นักศึกษาติดต่อแต่งกายให้เรียบร้อย
 
ตรวจสอบรายชื่อ  อ่านต่อ »

แจ้งทราบสำหรับนักศึกษาผู้ที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ วันวัดตัวเพื่อเช่า/ตัดครุยวิทยฐานะ และรับครุยวิทยฐานะ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557

แจ้งทราบสำหรับนักศึกษาผู้ที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ วันวัดตัวเพื่อเช่า/ตัดครุยวิทยฐานะ และรับครุยวิทยฐานะ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557

บัณฑิตที่มีรายชื่อตามประกาศหน้า Web ทะเบียน เข้ารับประทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
           วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดให้ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ดำเนินการตัด/ให้เช่าชุดครุยผู้สำเร็จการ...

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รอบที่ 1 2556/2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รอบที่ 1 2556/2

 นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อห้อง กยศ.,กรอ.เพื่อเซ็นต์ยืนยันค่าเทอม 2556/2
สามารถดูรายชื่อได้ที่ บอร์ด กยศ.,กรอ. หรือ www.siamtechu.net
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2556

* หมายเหตุ นักศึกษาติดต่อแต่งกายให้เรียบร้อย
...

อ่านต่อ »

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในเทอม 2/2556 ให้ดำเนินการดังนี้

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในเทอม 2/2556 ให้ดำเนินการดังนี้

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในเทอม 2/2556 

- ให้มาชำระขั้นต่ำ 9,000 บาท เพื่อลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 หลังจากนั้นปรับวันล่ะ 20 บาท 

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืม กรอ.รอบที่ 1 2556/2 รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืม กรอ.รอบที่ 1 2556/2 รายละเอียดดังนี้

        ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืม กรอ.รอบที่ 1 2556/2  นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อห้อง กยศ.,กรอ.เพื่อเซ็นต์ยืนยันค่าเทอม 2556/2  สามารถดูรายชื่อได้ที่ บอร์ด กยศ.,กรอ. หรือ www.siamtechu.net  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2556  อ่านต่อ »

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. 2556/2 ขยายเวลาถึง 13 ต.ค.นี้

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. 2556/2 ขยายเวลาถึง 13 ต.ค.นี้

ที่ประสงค์กู้ปีการศึกษา 2556/2 ให้มายื่นกู้ในระบบ ได้ที่ห้อง กยศ. ทาง กยศ.,กรอ.ได้ขยายเวลาถึง 13 ตุลาคม 2556  

*หมายเหตุ นักศึกษาที่มาติดต่อแต่งกายให้เรียบร้อย

 

โดย. สำนักกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเท...

อ่านต่อ »